Mikko Kuustonen tunnetaan taiteilijana ja ihmisoikeusaktivistina. Hän on kiertänyt esiintyvänä artistina yli 25 vuotta. Artistin roolin ohessa Kuustonen on toimittanut ja tuottanut runsaaasti materiaalia kehitysmaista; Afrikasta, Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Näiden kohtaamisten peilaamana syntyy hänen persoonallinen näkökulmansa länsimaisen arjen haurastuviin merkityssyvyyksiin.
Mikko Kuustosen innostava ja nopeasti reagoiva tapa jakaa kokemustaan ja tietoaan luo ympärilleen arkisia vallankumouksia: iloa, koskettavuutta ja uuden löytämistä. Hänen omien sanojensa mukaan “musiikki jatkaa parhaimmillaan siitä mihin selityksemme loppuvat”, niinpä Mikko on valinnut powerpointikseen laulut.

Kuningas hidas ja eloonjäämisopas

Laulaja-lauluntekijä ja ihmisoikeusaktivisti Mikko Kuustonen on kiertänyt kehitysmaita Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisesta Amerikassa viidentoista vuoden ajan. Näiden kohtaamisten peilaamana syntyy hänen persoonallinen näkökulmansa länsimaisen arjen haurastuviin merkityssyvyyksiin;
Olemmeko Human Being vai Human Doing?
Tähtäämmekö onnellisuuteen, mielihyvään tai kenties onttoon menestykseen ?
Löydämmekö modernia yhteisöllisyyttä?
Kykenemmekö olemaan ajassamme totta ja ankkuroitumaan nykyhetkeen ?
Kuljemmeko globalisaatiosta luovaan maailmankansalaisuuteen?
Miksi eettinen toiminta lisää psyykkistä hyvinvointia ?

Mikko Kuustonen kutsuu tutkimusmatkalle johtamismallien ja elämäntapaoppaiden tuolle puolelle; kadotetun elämänjanon, Hengen Jättiläisten ja hitaan ajan valtakuntaan. Hän johdattaa polulle jossa työelämän mielekkyys rakentaa arjen merkityssyvyyttä. Etenemme kohti maailmankuvaa jossa uusiin haasteisiin tarttuminen sisältää intohimoa, luovaa hulluutta ja kykyä olla läsnä sekä omassa yhteisössä, että maailman kansalaisena.

Työvälineenä ovat lukuisat esimerkit läheltä ja kaukaa. Mikko Kuustonen on erityisesti tutustunut naisryhmien pienluottomalleihin joiden oivaltavuus toimii hämmästyttävänä muutosvoimana monissa yhteisöissä. Näiden ruohonjuuritason innovaatiokeskusten kautta kartoittuu työn

mielekkyydestä tuoreita näkökulmia myös oman paikkamme etsimisessä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan modernissa toimistotyössä jopa 40% ajasta kuluu ihmettelyyn: mitä olinkaan tekemässä ja miksi? Tähän tartumme seminaarissa hahmottamalla ajan jakautumista nopeaan ja hitaaseen. Tiedämme, että liian moni tunnistaa tilanteet joissa olennaisin luova ajattelu, vaiti oleminen ja keskittyminen katkeaa nopean reagoinnin vaatimukseen. Kiire ei kuitenkaan synny sattumalta vaan se kertoo vääristä valinnoista. Jälleen löydämme itsemme arvopohdiskelun ja itsemme kunnioittamisen ääreltä.

Mikko Kuustosen esittelemä tie havahtumiseen ja ihmisyyden olemukseen tapahtuu “pallonkutistuksen” kautta; katsomalla silmiin aikamme maailmaa ja etsimällä sieltä mielekäs ja vastuullinen tapa olla olemassa. Tällä tiellä uuden luomisesta ja uteliaisuudesta muodostuu hyve – ei vain kulkijalle vaan myös ympäristölle.

Luovaa työtä ei tule mitata samoin mittarein kuin liukuhihnatehokkuutta. Hyvän johtajan on tunnistettava lahjakkuuksia ja persoonallista tunneälyä paremmin, jotta ihmiset organisaation ytimessä löytävät mahdollisuuden henkiseen kasvuun.

Ydin tässä kohtaamisessa ei ole tehokkuuden parantaminen vaan mielekäs elämä tehokkuudesta ja haasteista huolimatta.

Painopisteet:

Löytää näkökulmia oman tasapainomme parantamiseksi sekä hahmottaa
terveen idealismin voimavaroja ja kyynisyyden ansaa.

Tunnistaa ja tunnustaa arvoristiriitojen ja nopean ajan aiheuttaman kodittomuuden maisemakonttorin kätköissä.

Asetamme luovasta näkökulmasta kysymykset:
kuka olen, missä olen, mitä haluan tehdä ja miksi ?

Yhteystiedot

info(a)medicineman.fi